SOFTPAE Apps SiteToto je stránka aplikácií SOFTPAE.

Screenshot of Google checker + 7939 Plig sites

Google checker + 7939 Plig sites

Toto je jednoduchá pomocná aplikácia, ktorá overí Google Toolbar PageRank a dostupnosť pre všetky adresy z vybraného zoznamu a výsledky zapíše do nového súboru output.txt. Adresy musia byť uložené v textovom súbore, každá adresa na samostatnom riadku. Kontrolu dostupnosti webu je možné vypnúť. Aplikáciu je možné ďalej voľne šíriť s odkazom na stránku autora (www.softpae.com) alebo túto stránku.


Stiahnúť GoogleChecker.zip

Screenshot of SiteMap checker

SiteMap checker + Google Index Checker

Toto je jednoduchá pomocná aplikácia, ktorá preverí hlavičky (dostupnosť) všetkých URl z vybranej sitemapy a podľa voľby skontroluje aj zaindexovanie URL v Google indexu. Výsledky sa ukladajú do CSv súboru. Aplikáciu je možné ďalej voľne šíriť s odkazom na stránku autora (www.softpae.com) alebo túto stránku.


Stiahnúť SiteMapChecker.zip


Ďalšie aplikácie ešte zverejníme.(c) 2010, SOFTPAE - Internetová agentúra